Styrelsearbete i verkligheten – tips för bättre styrelsearbete

Styrelsearbete i verkligheten – tips för bättre styrelsearbete

Under mina 35 år som styrelsearbetare har jag varit verksam i ett 50 tal aktiebolag, främst i familjeföretag. Jag har deltagit i uppemot 1000 styrelsesammanträden, i mer än hälften som styrelsens ordförande och jag är alltjämt verksam i stort sett på heltid med styrelsearbete inkluderat utbildning i praktiskt styrelsearbete.

Under dessa 35 år har jag haft anledning att fundera över vad som skiljer bra styrelsearbete från mindre bra sådant. En viktig framgångsfaktor är kontakterna mellan ordföranden och VD i perioden mellan styrelsesammanträdena. Dessa möten är helt avgörande för det värde som skapas på styrelsens sammanträden. En annan framgångsfaktor är tydlighet i beslut men också hur protokollet utformas. Själv konfirmerar jag beslut på flera sätt, främst genom ett klubbslag.