Utbildning - Styrelsearbete i verkligheten

Jag har under 35 års tid arbetat i ett stort antal bolagsstyrelser, främst i familjeföretag. De senaste 20 åren som en del av den egna konsultverksamheten.

Under åren har uppemot ett 1000 tal styrelsesammanträden avhandlats i ett 50 tal bolag och i mer än hälften av sammanträdena har jag fungerat som ordförande. Som sekreterare har jag fungerat i mer än 500 sammanträden – även då jag är ordförande.

Under 2011 erhöll jag av Styrelseakademien, Deloitte, Dagens Industri mfl Guldklubban för särskilt förtjänstfullt arbete som styrelseordförande. Guldklubban delas årligen ut till en svensk ordförande i icke noterade företag och en svensk ordförande i noterade bolag, vilka särskilt utmärkt sig.

Jag har under åren lärt mig att få ut det bästa ur ägare – styrelse och verkställande direktör. Jag har lärt mig av mina misstag och av min framgång men också av andra ordförande som har haft bättre kunskap än jag själv. En stor fördel är att jag också har lång VD-erfarenhet så jag vet vad det innebär att även från den rollen jobba med styrelsen.

Styrelseutbildning

Nu vågar jag mig på att lära ut till andra vad jag kan och jag lovar att det blir en intressant dag. Utbildningen vänder sig främst till:

  • Dig som är ägare
  • Dig som är verksam som VD styrelseledamot eller ordförande
  • Dig som planerar för, eller har genomfört generationsskifte
  • Dig som planerar för, eller har anställt extern VD
  • Dig som har funderingar på att starta upp styrelsearbete

Det blir högt tempo eftersom jag tror att deltagarna inte har tid till att spendera mer än en dag på just detta ämne. En stor fördel är dels att jag fortfarande är aktiv i styrelsearbete och dels att regler och rutiner kompletteras med praktiska tips direkt från verkligheten. Tyngdpunkten i utbildningen ligger alltså på hur man praktiskt får till ett fungerande styrelsearbete och det praktiska samspelet mellan Ägare, Styrelse och VD. Jag har själv varit med om allt jag lär ut.

Vi klarar det på en dag genom att ägna tiden åt väsentligheter. Varje deltagare får en mycket omfattande dokumentation av utbildningen samt ett flertal mallar som Ni har stor nytta av i Ert styrelsearbete.

Lars Göran Johansson

Läs mer om innehållet under fliken; Innehåll i Styrelseutbildning

Anmälan sker under fliken; Anmälan