Förbättra lönsamheten

När lönsamheten sviktar är det viktigt att tidigt reda ut varför. Vi är specialiserade på just detta - att öka lönsamheten i tillverkande industri. Erfarenheter från fler än 100 företag har gett oss denna spetskunskap. Ibland utvecklar vi något som redan är bra, till att bli ännu bättre. Ibland handlar det om att vända förlust till vinst och i riktigt svåra fall genomför vi en företagsrekonstruktion.

Företagsrekonstruktion

Vi behärskar alla tre delarna i en företagsrekonstruktion, finansiell, operationell och personell.

Vi ger oss inte in i sådana projekt utan att först i en övergripande studie ha bedömt möjligheterna. Därmed får Du som uppdragsgivare i förväg veta vilka möjligheter som står till buds och vad det kommer att kosta.

Om inte uppdraget passar oss kan vi förmedla kontakten till annan produktionskonsult som är mer lämpad för uppgiften.