Susanne Bergman

Susanne Bergman, född 1958, civilekonom vid Lunds Universitet kompletterat med tre års studier vid Lunds Tekniska Högskola inom kemi, matematik och fysik.

Susanne har därefter skaffat sig en gedigen utbildning inom intern kontroll och inom intern revision. Som konsult i eget bolag har Susanne verkat sedan 1995.

Susanne har lång erfarenhet från att säkerställa administrativa rutiner och system efter att ha jobbat som internrevisor inom Ikea med de europeiska varuhusen och lagren som arbetsfält.

Numera svarar Susanne för all administration och utredningsarbete inom Företagskonsulterna AB. Hon är den som går på djupet i allehanda frågor, administrerar och planerar och gör det därför möjligt för Lars Göran att i princip varje dag jobba utanför det egna kontoret.

Susanne svarar också för all administration som berör utbildningarna i Styrelsearbete.

Susanne Bergman nås lättast på mejladressen sb@foretagskonsulterna.se