Lars Göran Johansson

Lars Göran Johansson, född 1955, maskiningenjör med högskoleutbildning i ekonomi och juridik samt utbildning i företagsledning vid IFL i Sigtuna.

Lars Göran var under en 10-årsperiod VD för rullstolstillverkaren Scandinavian Mobility AB (nuvarande Invacare AB) , som under den tiden expanderade från 3 Mkr till 200 Mkr i omsättning. Allt under mycket god lönsamhet.

Till denna erfarenhet har nu lagts drygt 25 år i egen regi, i mer än 100 olika företag, med konsultuppdrag inom produktionsmanagement och som interim VD. I tillväxtföretag såväl som i företag under rekonstruktion.

Som anställd VD och som konsult har Lars Göran fått lång erfarenhet från ledande befattningar i privata näringslivet, 10 år som plats- och produktionschef och därutöver 30-talet år som verkställande direktör. I olika branscher, i olika företag. Större delen av tiden som ledare av förändringsarbete i snabbväxande tillverkningsföretag under mycket god lönsamhet.

Under 40 års tid har Lars Göran dessutom medverkat i ett 50 tal bolagsstyrelser antingen som ledamot eller som ordförande. För närvarande är Lars Göran ledamot i ett 10 tal aktiva bolagsstyrelser och är ordförande i de flesta av dem.

Lars Göran Johansson nås lättast på mobilen, 070-630 35 38 eller på mejladressen lgj@foretagskonsulterna.se