Styrelsens sammansättning – tips för bättre styrelsearbete

Det är till stor del styrelsens sammansättning som avgör om styrelsearbetet blir riktigt framgångsrikt. Mindre framgångsrikt är som exempel när sammanträdena i stort är en repetition av det som redan skett.

För att få framgång i styrelsearbetet är det framför allt följande man skall tänka på när externa ledamöter utses,

- Det är bra om ledamöterna inte har någon tidigare relation till varandra
- Det är en stor fördel med både män och kvinnor i olika åldrar
- Var och en bör ha adekvat och unik kunskap som passar in i bolagets livscykel
- Det finns även en fördel i att inte alla kommer från samma geografiska område
- Olika personligheter men ändå stor integritet för var och en är nödvändigt
- Personkemin måste stämma både mellan ledamöter och gentemot VD

Man vill ju ha in olika personligheter med olika erfarenhet som kan vrida och vända på frågeställningarna, se saken från en annan synvinkel och därifrån lägga fram sina förslag. Består styrelsen av ett ”kompisgäng” blir det inte den dynamik som normalt föder framgång.Traditionellt värderas lång erfarenhet i styrelsearbetet och det gäller väl fortfarande men i en värld och därmed en världsmarknad som rör sig allt fortare måste erfarenheten också kompletteras med förståelse om framtida utmaningar. Jag tänker på ord som hållbarhet, digitalisering, sociala medier och liknande. Alltså in med lite fler yngre personer i bolagens styrelser.Mer åt detta hållet är vad jag förespråkar. Sedan behöver inte styrelsen bestå av så många ledamöter. Normalt 5-7 personer varav i familjeföretag minst 2-3 externa ledamöter utanför familjen.

Det som ytterligare förstärker dynamiken i styrelsearbetet är ledamöternas stora integritet. Inlägg som bygger på egen uppfattning, väl underbyggda och levererade med stor respekt för övriga tillför debatten något positivt medan inlägg som säjs bara för att det passar för stunden skapar bara förvirring.

Detta och mycket mer än så går jag igenom på styrelseutbildningarna. Läs mer under fliken Styrelsearbete.