Referenser

"Jag har själv lång erfarenhet från styrelsearbete i familjeföretag både som ägare, VD, ordförande och ledamot. Det jag speciellt uppskattade i denna utbildning var berättelserna eller snarare erfarenheterna från någon som med stort engagemang själv upplevt det han förmedlade. Har efter kursen haft nytta av och själv kunnat använda några av dessa erfarenheter. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen som var både kunskapsgivande och inspirerande."

"Jag är själv ganska van vid styrelsearbete i familjeföretag och ändå fick jag lära mig mycket nytt. Jag kan rekommendera utbildningen till både ägare, styrelseledamöter och företagsledare."

"Det var en mycket givande utbildning och jag har efteråt fått ytterligare lite råd från Lars Göran Johansson. Dessutom fick vi ett bra utbildningsmaterial så vi kan repetera i egen regi."

"Utbildningen var mycket givande och innehöll nog allt som man behöver veta om framgångsrikt styrelsearbete. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen som levde upp till mina förväntningar med råge."